DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 01 marca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej odbędzie się DZIEŃ OTWARTY w przedszkolu dla chętnych dzieci w wieku: 3-6 lat, które zamierzają uczęszczać do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszam w tym dniu na spotkanie z wychowawcą i dziećmi przedszkolnymi w następujący sposób:
– do oddziału przedszkolnego w budynku filii w Falkowej w godz.: 08.15- 9.00
– do oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Siekierczynie w godz.: 10.00 – 11.00.

Serdecznie zapraszam.

Marzena Szczepańska – dyrektor szkoły

Informacja o rekrutacji dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej informuje, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 trwać będzie:

 1. od 27 lutego do 27 marca 2023r. – do oddziałów przedszkolnych dzieci w wieku: 3-6 lat,
 2. od 27 lutego do 24 marca 2023r. – do klasy I szkoły podstawowej.

Wniosek o zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie,
u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej szkoły.

Pozostałe dokumenty, tj. wniosek o kontynuację uczęszczania do oddziału przedszkolnego oraz wniosek o zapisanie dziecka do klasy I należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub w sekretariacie szkoły.

Marzena Szczepańska- dyrektor szkoły

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA na rok 2022/2023

WYPRAWKA  :
-ryza papieru ksero (zamiast bloku rysunkowego),
-koperty 10 sztuk,
-teczka na prace plastyczne A4,
-kredki ołówkowe oraz  świecowe np. bambino lub inne dobrze kolorujące,
-klej w sztyfcie,
-ołówek (2 szt.),
-gumka,
-temperówka na kredki z pojemnikiem,
-plastelina,
-pędzel,
-nożyczki,
-bloki techniczne (2 szt.),
-bloki A3 (2 szt.),
-papier kolorowy.

UBRANIA:
-obuwie zmienne + worek,
-odzież na zmianę,
-strój gimnastyczny.

INNE:
-chusteczki higieniczne w kartoniku (1 szt.).

Wszystko prosimy podpisać IMIENIEM i NAZWISKIEM DZIECKA 

Protokół w sprawie dokonania wyboru zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia poniżej 60 000 zł, pn.: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu i narzędzi dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej” w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Na realizację zamówienia poniżej 60 000 zł, pn.: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu i narzędzi dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej” w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Odbiór podręczników

Podpisy list wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej oraz odbioru materiałów ćwiczeniowych dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII są możliwe w dniach:
– wtorek: 7,17 września, godz. 14.45 – 12.30
– środa: 8,15 września, godz. 10.50 – 12.30

Uwaga! Rodzice uczniów klasy VIII zostaną powiadomieni o terminie, w którym będzie można podpisać listy odbiorów podręczników.

Szanowni Państwo!

Na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia.
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej
5 uczniów (może być to także grupa międzyooddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia będą odbywać się po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych
w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej
na rok szkolny 2021/2022

 1. Grzyb Hubert Mateusz
 2. Jankosz Przemysław
 3. Maciaszek Wiktoria
 4. Padoł Karolina
 5. Padoł Miłosz Wojciech
 6. Pochroń Martyna
 7. Wiśniewska Faustyna
 8. Wiśniewska Weronika
 9. Wiśniewski Tomasz
 10. Włudyka Szymon Filip
 11. Żaba Izabela

Filia w Falkowej

 1. Jurek Nadia
 2. Nieć Dawid
 3. Samek Emilia
 4. Zieleń Sebastian
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO
W SIEKIERCZYNIE Z FILIĄ W FALKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Małgorzata Kownacka – przewodnicząca
Agnieszka Grolik – członek
Lucyna Hołda – członek
dokonała weryfikacji złożonych wniosków  przez rodziców oraz ustaliła, co następuje:

1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego
 w Siekierczynie z filią w Falkowej zostały przyjęte następujące dzieci:

 1. Baran Zuzanna Maria
 2. Biskup Nadia
 3. Gabrowska Iga
 4. Gnutek Patrycja
 5. Gnutek Paweł
 6. Jankosz Julia
 7. Kloc Justyna
 8. Kumorek Tobiasz Karol
 9. Kumorek Tymon
 10. Maciaszek Michał
 11. Michalik Zuzanna
 12. Mordawski Tomasz
 13. Mróz Dawid Leon
 14. Mróz Julia
 15. Padoł Kacper Piotr
 16. Piękoś Łucja
 17. Rabstein Hanna Maria
 18. Rojek Aurelia Sara
 19. Szczepanek Karol
 20. Szczepanek Patryk
 21. Szymański Adrian
 22. Śmiertka Szymon
 23. Wrona Alicja Maria
 24. Żaba Szymon

2. Do oddziału przedszkolnego w filii w Falkowej zostały przyjęte następujące
dzieci:

 1. Brończyk Aleksander
 2. Brończyk Franciszek
 3. Gargula Izabela Paulina
 4. Głąb Emilia Maria
 5. Kras Hubert
 6. Kras Kacper
 7. Nowak Kornelia
 8. Pyrek Liliana
 9. Samek Ignacy Wojciech
 10. Samek Michał Grzegorz
 11. Szczepanek Rafał,
 12. Szczerba Igor Kacper

NOWE OBOSTRZENIA

Premier Mateusz Morawiecki 25 marca ogłosił nowe obostrzenia. Zdaniem rządu to ostatni moment na próbę zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Z tego powodu:

 • Do 9 kwietnia ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki
  i przedszkola .
 • Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

NAUKA ZDALNA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

W związku z wzrostem zachorowań od poniedziałku 22 marca do 11 kwietnia wraca nauka zdalna dla uczniów klas I-III.  

Uczniowie klas IV-VIII będą uczestniczyć w lekcjach przed komputerem bez zmian.

Znaleziono okulary na terenie szkoły. Zgubę można odebrać w sekretariacie.

Przedłużona nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 14 marca 2021 r.  uczniowie klas IV-VIII nadal  będą uczyć się w trybie zdalnym.

 

Rekrutacja dzieci i uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 383/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 14.01.2021r. ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w następujący sposób:
1. do oddziałów przedszkolnych od 22.01.2021r.  do 22.03.2021r.
2. do klas pierwszych od 1.03.2021r. do 26.03.2021r.

Stosowne dokumenty (wnioski, deklaracje) dostępne są:
– w sekretariacie szkoły;
– u wychowawców oddziałów przedszkolnych;
– w załącznikach poniżej.

Przypominamy, że wymagane są podpisy obydwojga rodziców.

Uzupełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów przedszkolnych.

Prosimy stosować się do wyznaczonych terminów!

Informacja dotycząca e-dziennika.

Od dnia 1 marca 2021r. zostanie udostępniony Rodzicom e-dziennik. 

Przypominamy wszystkim Rodzicom o obowiązku posiadania aktywnego adresu e-mail i dostarczeniu go do wychowawcy klasy. Wskazany adres e-mail posłuży do założenia konta i jednocześnie będzie loginem użytkownika.

Informacja dotycząca Rekolekcji.

W dniach 17.02 – 19.02.2021r. (środa-piątek) odbędą się Rekolekcje Wielkopostne. W tym czasie uczniowie zwolnieni są ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Harmonogram rekolekcji zostanie ogłoszony na stronie internetowej parafii oraz w Kościele podczas ogłoszeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWROTU DO SZKOŁY DZIECI KLAS I-III

Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III powracają do szkół. Obowiązywać będą wytyczne Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2021r.
( zamieszczone na stronie internetowej
www.men.gov.pl ).

Plan zajęć nie ulega zmianie.

Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Nadal obowiązuje „Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie trwania zagrożenia COVID-19”.

Uczniowie klasy I będą spędzać przerwy międzylekcyjne w innej przestrzeni korytarza, niż uczniowie klas II-III.

Zmienia się stawka za ciepły posiłek. Od 18.01.2021r. wynosić będzie 3,50 zł. Rodziców, którzy rezygnują z odpłatnego dożywiania swoich dzieci proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie w piątek 15.01.2021r. w godzinach 8.00 do 10.00 , Tel. 146546040.

Od 18 stycznia 2021r. odbywać się będą zajęcia SKS w budynku szkoły podstawowej w Siekierczynie, tj. w każdy poniedziałek i środę w godzinach 14.20 do 15.20. Dla uczniów z Falkowej nie będzie organizowany przewóz autobusem szkolnym.

                                                                                                         Dyrektor szkoły


Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kategoria I – wiek: 5-10 lat,
 2. kategoria II – wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

 1. Od dnia 26.10.2020r. do 8.11.2020r. dla uczniów klas IV-VIII organizowana jest nauka zdalna. Uczniowie i nauczyciele pracują na platformie Office 365 ( Microsoft Teams). Realizują wszystkie zajęcia edukacyjne wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.
 2. Nauka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów klas I-III pozostaje bez zmian. 
 3. Uczniom z niepełnosprawnością zorganizowane jest nauczanie stacjonarne oraz zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów szkolnych.
 4. Uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w sposób stacjonarny lub zdalny wg ustalonego harmonogramu.
 5. Zajęcia sportowe SKS organizowane są na terenie szkoły wg ustalonego harmonogramu. Uczniowie z Falkowej mają zorganizowany dowóz autobusem szkolnym wraz z opiekunem.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 146546040.

                                                                                                                                       Dyrektor szkoły

LISTA DZIECI
przyjętych do oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej
na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Małgorzata Kownacka – przewodnicząca
Agnieszka Grolik – członek
Lucyna Hołda – członek
dokonała weryfikacji wniosków złożonych przez rodziców oraz ustaliła, co następuje:

1.Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej zostały przyjęte następujące dzieci:
Baran Zuzanna
Gabrowska Iga
Gargula Izabela
Gnutek Patrycja
Gnutek Paweł
Grzyb Hubert
Jankosz Julia
Jankosz Przemysław
Kumorek Tobiasz
Maciaszek Michał
Maciaszek Wiktoria
Mordawski Tomasz
Mróz Julia
Padoł Karolina
Padoł Miłosz
Piękoś Łucja
Pochroń Martyna
Rabstein Hanna
Rojek Aurelia
Szczepanek Karol
Szymański Adrian
Wiśniewska Faustyna
Wiśniewska Weronika
Wiśniewski Tomasz
Włudyka Szymon

2.Do oddziału przedszkolnego w filii w Falkowej zostały przyjęte następujące dzieci:
Brończyk Franciszek
Głąb Emilia
Jurek Nadia
Kras Hubert
Kras Kacper
Nieć Dawid
Nowak Kornelia
Samek Michał
Szczepanek Rafał
Wrona Alicja
Zieleń Sebastian

LISTA DZIECI
przyjętych do klasy I
Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej
na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Małgorzata Kownacka – przewodnicząca
Agnieszka Grolik – członek
Lucyna Hołda – członek
dokonała weryfikacji wniosków złożonych przez rodziców oraz ustaliła, co następuje:

1.Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej zostali przyjęci następujący uczniowie:
Gabrowska Wiktoria
Gnutek Kacper
Grzesik Inga
Jankosz Dawid
Padoł Kinga
Rabstein Justyna
Rabstein Milena
Śmiertka Nikola
Włudyka Anna

2.Do klasy I w filii w Falkowej uczęszczać będą:
Biskup Rozalia
Przychodzka Malwina

Rodzicu i Uczniu!
W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, w poniższym linku można znaleźć informację od nauczycieli, którzy będą przygotowywać materiały dydaktyczne z przedmiotów. Prosimy śledzić zawarte w linku treści.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!!!
12-13 marca 2020 r. (czwartek i piątek ) w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca br. zajęcia zostają zawieszone.
Uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa) rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
-opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
-są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
W razie pytań proszę dzwonić na numer szkoły.

Dyrektor Szkoły

RODZICU

Pamiętaj o bezpieczeństwie swojej rodziny. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwolą uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do zasobów jest bezpłatny.
Szereg zadań i różnych materiałów udostępnią także nasi nauczyciele na stronie szkoły jak i w innych formach, wygodnych dla Twojego dziecka.
Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie szkoły.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawieniem się zachorowań na koronawirusa

1.Nie należy posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
2.Jeżeli rodzic lub dziecko nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
3.Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
4.W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017 poz. 1368).
5.Należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 6.Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
ul. Mościckiego 10,
33-100 Tarnów
e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
Sekretariat: 14 6886553
Całododobowo: 602430042, 666035666

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.