Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

w Szkole Podstawowej w Siekierczynie:

Przewodniczący: p. Monika Padoł
Zastępca: p. Małgorzata Rabstein
Skarbnik: p. Monika Łatka

w Filii w Falkowej:

Przewodniczący: p. Kinga Kras
Zastępca: p. Renata Jurek
Skarbnik: p.  Klaudia Brończyk

Rady w poszczególnych klasach:

Oddział Przedszkolny – maluchy:
Przewodniczący: p. Monika Padoł
Zastępca: p. Agnieszka Mastalerz
Skarbnik: p. Alina Wiśniewska

Oddział Przedszkolny:
Przewodniczący: p. Natalia Szymańska
Zastępca: p. Magdalena Gryzło
Skarbnik: p. Klaudia Mróz

Oddział 0 w Filii w Falkowej:
Przewodniczący: p. Wioletta Pyrek
Zastępca: p. Łucja Szczerba
Skarbnik: p. Katarzyna Lichoń

Klasa I:
Przewodniczący: p. Anna Gabrowska
Zastępca: p. Monika Baran
Skarbnik: p. Dorota Mordawska

Klasa II
Przewodniczący: p. Alina Wiśniewska
Zastępca: p. Angelika Wiśniewska
Skarbnik: p.  Ewa Maciaszek

Oddział I-II filia w Falkowej:
Przewodniczący: p. Kinga Kras
Zastępca: p. Renata Jurek
Skarbnik: p. Klaudia Brończyk

Klasa III
Przewodniczący: p. Mariola Brończyk
Zastępca: p. Agnieszka Śmiertka
Skarbnik: p.  Agnieszka Mastalerz

Klasa IV:
Przewodniczący: p. Beata Jamka
Zastępca: p. Joanna Wiśniewska
Skarbnik: p. Ewa Gryzło

Klasa V:
Przewodniczący: p. Paulina Przychodzka
Zastępca: p. Agnieszka Rojek
Skarbnik: p. Ewa Maciaszek

Klasa VI:
Przewodniczący: p. Anna Wiśniewska
Zastępca: p. Anna Biel
Skarbnik: p. Paulina Gnutek

Klasa VII:
Przewodniczący: p. Zuzanna Ziaja-Gargula
Zastępca: p. Małgorzata Wójcik
Skarbnik: p. Monika Łatka

Klasa VIII:
Przewodniczący: p. Małgorzata Rabstein
Zastępca: p. Anna Wiśniewska
Skarbnik: p. Katarzyna Szymańska