DYREKTOR mgr Marzena Szczepańska

mgr Paulina Abram – muzyka, plastyka

mgr Iwona Burnat – język niemiecki

mgr inż. Jacek Dudek – Technika, WF, EDB

Ks. mgr Mateusz Duda – religia

mgr Agnieszka Grolik – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

mgr Paulina Grzesik – Matematyka, Przyroda, Wychowanie do Życia w Rodzinie, Informatyka

mgr Renata Gwóźdź – Język Polski, Historia

mgr Anna Hołda – Baniak – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Marta Hołda – Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Jurkiewicz-Boryczka – Język Angielski

mgr Karolina Koryga – Język angielski

mgr Małgorzata Kownacka – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Anna Maślanka – Fizyka

mgr Jolanta Padoł – nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Sowa – Chemia i biologia

mgr Magdalena Stec – Geografia

mgr Magdalena Szczerba – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Bibliotekarstwo

mgr Sylwia Szczerba – Matematyka, Informatyka

mgr Aneta Rozpara – nauczyciel wspomagający

mgr Przemysław Wopiński – Doradztwo Zawodowe

mgr Elżbieta Zwolenik-Dziodzio – Język polski, logopedia

NAUCZYCIELE FILII W FALKOWEJ

mgr Lucyna Hołda – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Edyta Zieleń – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Paulina Zieleń – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna