Poniżej znajduje się odnośnik do strony CKE, gdzie można znaleźć najnowsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, arkusze, informatory oraz harmonogram egzaminów. Zachęcamy do zaglądania.

Zachęcamy także do skorzystania z bazy arkuszy i zadań online przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.