Poniżej znajduje się odnośnik do strony CKE, gdzie można znaleźć najnowsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, arkusze, informatory oraz harmonogram egzaminów. Zachęcamy do zaglądania.

Zachęcamy także do skorzystania z bazy arkuszy i zadań online przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

DROGI UCZNIU!
W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, w poniższym linku można znaleźć informację od nauczycieli, którzy będą przygotowywać materiały dydaktyczne z przedmiotów. Prosimy śledzić zawarte w linku treści.

Ze względu na zamknięcie szkół do dnia 10 kwietnia 2020r. spowodowane zagrożeniem koronawirusem, od dnia 25.03.2020r. nauczyciele mają obowiązek prowadzić nauczanie na odległość: realizować podstawę programową, oceniać uczniów, określić tygodniowy zakres materiału.

W związku z powyższym nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem dotychczasowych sposobów komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami. Każdy wychowawca przekaże uczniom tygodniowy plan zajęć dla każdej klasy i oddziału przedszkolnego określony w odpowiednich ramach czasowych. Od poniedziałku do piątku nauczyciele prowadzący lekcje w danym dniu pełnią dyżury i udzielają informacji rodzicom i uczniom w godz. 17.00 – 18.00. Poniżej znajdują się adresy e-mail do nauczycieli.
Ponadto informuję, iż szkoła stara się o dostęp do darmowej platformy e-learningowej. O jej uruchomieniu niezwłocznie powiadomimy wszystkich uczniów i rodziców.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail szkoły lub wychowawców klas.
Życzę spokojnej i owocnej pracy.

Dyrektor Szkoły


Adresy e-mail nauczycieli:
Jacek Dudek: jacek.dudek5@interia.pl
Renata Gwóźdź: renatagwozdz@interia.pl
Marta Hołda: mholda99@gmail.com
Magdalena Stec: magdalenastec59@gmail.com
Elżbieta Zwolenik-Dziodzio: e.zwolenik@interia.eu