DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 01 marca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej odbędzie się DZIEŃ OTWARTY w przedszkolu dla chętnych dzieci w wieku: 3-6 lat, które zamierzają uczęszczać do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszam w tym dniu na spotkanie z wychowawcą i dziećmi przedszkolnymi w następujący sposób:
– do oddziału przedszkolnego w budynku filii w Falkowej w godz.: 08.15- 9.00
– do oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej w Siekierczynie w godz.: 10.00 – 11.00.

Serdecznie zapraszam.

Marzena Szczepańska – dyrektor szkoły

Informacja o rekrutacji dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej informuje, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 trwać będzie:

  1. od 27 lutego do 27 marca 2023r. – do oddziałów przedszkolnych dzieci w wieku: 3-6 lat,
  2. od 27 lutego do 24 marca 2023r. – do klasy I szkoły podstawowej.

Wniosek o zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie,
u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub ze strony internetowej szkoły.

Pozostałe dokumenty, tj. wniosek o kontynuację uczęszczania do oddziału przedszkolnego oraz wniosek o zapisanie dziecka do klasy I należy pobrać u wychowawców oddziałów przedszkolnych lub w sekretariacie szkoły.

Marzena Szczepańska- dyrektor szkoły

ROZPORZĄDZENIE MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

INFORMACJA O DOŻYWIANIU

Informuję, że od 1.09.2022r. stawka za ciepły posiłek wynosić będzie 4 zł. Proszę o zgłaszanie chętnych dzieci i uczniów do odpłatnego dożywiania w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr. 146546040 do dnia 2.09.2022r.

                                                                                                                       Dyrektor Szkoły