ROZPORZĄDZENIE MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

INFORMACJA O DOŻYWIANIU

Informuję, że od 1.09.2022r. stawka za ciepły posiłek wynosić będzie 4 zł. Proszę o zgłaszanie chętnych dzieci i uczniów do odpłatnego dożywiania w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr. 146546040 do dnia 2.09.2022r.

                                                                                                                       Dyrektor Szkoły