Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej
na rok szkolny 2021/2022

 1. Grzyb Hubert Mateusz
 2. Jankosz Przemysław
 3. Maciaszek Wiktoria
 4. Padoł Karolina
 5. Padoł Miłosz Wojciech
 6. Pochroń Martyna
 7. Wiśniewska Faustyna
 8. Wiśniewska Weronika
 9. Wiśniewski Tomasz
 10. Włudyka Szymon Filip
 11. Żaba Izabela

Filia w Falkowej

 1. Jurek Nadia
 2. Nieć Dawid
 3. Samek Emilia
 4. Zieleń Sebastian
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO
W SIEKIERCZYNIE Z FILIĄ W FALKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Małgorzata Kownacka – przewodnicząca
Agnieszka Grolik – członek
Lucyna Hołda – członek
dokonała weryfikacji złożonych wniosków  przez rodziców oraz ustaliła, co następuje:

1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego
 w Siekierczynie z filią w Falkowej zostały przyjęte następujące dzieci:

 1. Baran Zuzanna Maria
 2. Biskup Nadia
 3. Gabrowska Iga
 4. Gnutek Patrycja
 5. Gnutek Paweł
 6. Jankosz Julia
 7. Kloc Justyna
 8. Kumorek Tobiasz Karol
 9. Kumorek Tymon
 10. Maciaszek Michał
 11. Michalik Zuzanna
 12. Mordawski Tomasz
 13. Mróz Dawid Leon
 14. Mróz Julia
 15. Padoł Kacper Piotr
 16. Piękoś Łucja
 17. Rabstein Hanna Maria
 18. Rojek Aurelia Sara
 19. Szczepanek Karol
 20. Szczepanek Patryk
 21. Szymański Adrian
 22. Śmiertka Szymon
 23. Wrona Alicja Maria
 24. Żaba Szymon

2. Do oddziału przedszkolnego w filii w Falkowej zostały przyjęte następujące
dzieci:

 1. Brończyk Aleksander
 2. Brończyk Franciszek
 3. Gargula Izabela Paulina
 4. Głąb Emilia Maria
 5. Kras Hubert
 6. Kras Kacper
 7. Nowak Kornelia
 8. Pyrek Liliana
 9. Samek Ignacy Wojciech
 10. Samek Michał Grzegorz
 11. Szczepanek Rafał,
 12. Szczerba Igor Kacper

Rekrutacja dzieci i uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 383/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 14.01.2021r. ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w następujący sposób:
1. do oddziałów przedszkolnych od 22.01.2021r.  do 22.03.2021r.
2. do klas pierwszych od 1.03.2021r. do 26.03.2021r.

Stosowne dokumenty (wnioski, deklaracje) dostępne są:
– w sekretariacie szkoły;
– u wychowawców oddziałów przedszkolnych;
– w załącznikach poniżej.

Przypominamy, że wymagane są podpisy obydwojga rodziców.

Uzupełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów przedszkolnych.

Prosimy stosować się do wyznaczonych terminów!

PODZIĘKOWANIE ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice !

Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie dziękują za współpracę w minionym roku szkolnym 2019/2020.

Dziękujemy za zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz szkoły: pomalowanie sal lekcyjnych w filii w Falkowej, gruntowny remont świetlicy szkolnej, jadalni i korytarzy na parterze szkoły w Siekierczynie oraz wszelkie prace remontowe związane z realizacją projektu pn. „ Duża sprawa w małej wsi – pracownia multimedialno- językowa w Szkole Podstawowej w Siekierczynie”.

Szczególnie dziękujemy Radom Rodziców, które pomagały przy organizacji uroczystości szkolnych, zorganizowały Zabawę Karnawałową i zakupiły pomoce dydaktyczne i sprzęt na potrzeby szkoły macierzystej i filialnej oraz ufundowały nagrody książkowe dla uczniów mających sukcesy w nauce i sporcie.

Dziękujemy również Wszystkim Rodzicom za bardzo duże zaangażowanie i współpracę podczas nauki zdalnej uczniów. Doceniamy Państwa trud i cierpliwość.

Na czas wakacji proszę przyjąć od nas życzenia zdrowia i spokojnego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym