Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2023/2024

30 października 2023r – poniedziałek

31 października 2023r – wtorek

2 stycznia 2024r – wtorek

2 maja 2024r – czwartek

14 maja 2024r – wtorek – egzamin ósmoklasisty

15 maja 2024r – środa – egzamin ósmoklasisty

16 maja 2024r – czwartek – egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024r – piątek