Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023

31 październik 2022r – poniedziałek

2 listopad 2022r – środa

2 maj 2023r – wtorek

4 maj 2023r – czwartek

22 maj 2023r – wtorek – egzamin ósmoklasisty

23 maj 2023r – środa – egzamin ósmoklasisty

24 maj 2023r – czwartek – egzamin ósmoklasisty

9 czerwiec 2023r – piątek