ORGANIZACJA
zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.

I. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dyrektor szkoły decyduje o tym, jak zakończy się rok szkolny w kierowanej przez niego placówce.  W związku z powyższym postanawiam:

1) w dniu 26 czerwca 2020r. uczniowie odbiorą świadectwa i nagrody INDYWIDUALNIE  u wychowawcy klasy w godzinach 8.00 do 10.00 w budynku SP w Siekierczynie i filii w Falkowej:

 • dzieci z oddziałów przedszkolnych odbiorą pamiątkowe dyplomy i książeczki;
 • uczniowie z klas IV-VII, którzy mieszkają w Falkowej i zadeklarują taką wolę (bo np. nie mają czym przyjechać do Siekierczyny), odbiorą swoje świadectwo w filii w Falkowej; 
 • uczniowie z klasy VIII przyjdą w tym dniu do szkoły  na godzinę 10.00. 

Proszę, aby uczniowie przyszli po świadectwo w maseczce nałożonej na twarz, przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekowali ręce, nie gromadzili się w grupach, przestrzegali dystansu między osobami, rozplanowali czas przyjścia do szkoły między godziną 8.00, a 10.00.

UWAGA! 

Uczniowie, z obawy przed zarażeniem COVID-19,  mają prawo i możliwość odbioru świadectwa w nowym roku szkolnym – po powrocie uczniów do szkół (informację taką należy zgłosić do wychowawcy klasy).

 1. Zwrot podręczników i wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej będzie odbywał się wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek – 22.06.2020r.- SP Siekierczyna: 

13.00 – 13.30 – klasa IV

13.30 – 14.30 – klasa V 

14.30 – 15.00 – klasa VI 

     Wtorek – 23.06.2020r. – SP Siekierczyna: 

      12.30 – 13.00 – oddział przedszkolny 

      13.00 – 13.30 – klasa I 

      13.30 – 14.00 – klasa II 

      14.00 – 14.15 – klasa III 

     Środa – 24.06.2020r. – filia w Falkowej: 

      11.00 – 11.30 – klasa 0-I 

      11.30 – 12.00 – klasa II-III 

      12.00 – 12.30 – klasy IV-VII (uczniowie mieszkający w Falkowej)  SP Siekierczyna: 

      13.30 – 14.00 – klasa VII 

      14.00 – 14.30 – klasa VIII 

Należy odpowiednio przygotować podręczniki do zwrotu, tzn. ściągnąć okładki, usunąć zbędne karteczki pozostawiane między stronami podręczników, przygotować cały komplet książek.

 1. Pozostałe informacje: 
  1. 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Kościele parafialnym w Bruśniku odbędzie się Msza Święta – podziękowanie za miniony rok szkolny i katechetyczny. W tym dniu nie będzie zajęć zdalnych.
  1. Rodziców, którzy podpisywali umowę użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej proszę o zwrot tego sprzętu w dniach 22.06 – 24.06.2020r. w godzinach 13.30

– 15.00 do dyrektora szkoły. 

 • Zwrot zaliczki (22 zł) za nieodbytą wycieczkę do Pacanowa nastąpi przy zwrocie podręczników lub w dowolnym dniu między godz. 13.30 a 15.00 w sekretariacie szkoły. 
  • Nadpłata za obiady zostanie zwrócona rodzicom przy zwrocie podręczników lub w dowolnym dniu między godz. 13.30 a 15.00 w sekretariacie szkoły.
  • Wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w szatni i szafkach klasowych, dzieci  i uczniowie mogą odebrać w ostatnim tygodniu nauki od poniedziałku do środy  w godzinach 13.30-15.00.

Dyrektor szkoły