INFORMACJA
dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020

Porządek dnia:

8:00 – Msza Św. w kaplicy w Siekierczynie

8:50 – spotkanie uczniów i rodziców w sali gimnastycznej w SP w Siekierczynie

9:20 – zakończenie spotkania

W tym dniu uczniowie z Falkowej mają zapewniony dowóz autobusem szkolnym do Siekierczyny o godz. 7:35 spod Lipy, o godz. 7:40 spod remizy OSP.

Powrót do Falkowej o godz. 9:20.

W autobusie zapewniona jest opieka osoby dorosłej.

UWAGI:

  1. Do budynku szkoły można wejść wyłącznie w maseczce/przyłbicy i po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoły od 01.09.2020r. znajdują się na stronie internetowej szkoły w dokumencie pt. „Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej w czasie epidemii COVID-19”.
  • W dniu 02.09.2020r. (środa) o godz. 15:30 w budynku SP w Siekierczynie odbędzie się zebranie z rodzicami. Obowiązuje reżim sanitarny.

Omawiane będą szczegóły funkcjonowania szkoły w zaistniałej sytuacji epidemicznej.