Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

§1

  1. Ilekroć w zasadach rekrutacji mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny funkcjonujący w strukturze szkoły podstawowej.
  2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

§2