Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2021/2022

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.09.2021r. ( czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej. Tematyką zebrania będą sprawy organizacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

Uprzejmie informuję, że w dniu 08.09.2021r. (środa) o godz. 13.00 w budynku szkoły macierzystej w Siekierczynie odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci z  oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas: I-III filii w Falkowej. Zebranie odbędzie się z udziałem Pana Burmistrza Gminy Ciężkowice.