Rekrutacja dzieci i uczniów w roku szkolnym 2021/2022

  • Post author:
  • Post category:2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 383/2021 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 14.01.2021r. ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w następujący sposób:
1. do oddziałów przedszkolnych od 22.01.2021r.  do 22.03.2021r.
2. do klas pierwszych od 1.03.2021r. do 26.03.2021r.

Stosowne dokumenty (wnioski, deklaracje) dostępne są:
– w sekretariacie szkoły;
– u wychowawców oddziałów przedszkolnych;
– w załącznikach poniżej.

Przypominamy, że wymagane są podpisy obydwojga rodziców.

Uzupełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów przedszkolnych.

Prosimy stosować się do wyznaczonych terminów!