RODZICU

  • Post author:
  • Post category:2020/2021

Pamiętaj o bezpieczeństwie swojej rodziny. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwolą uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do zasobów jest bezpłatny.
Szereg zadań i różnych materiałów udostępnią także nasi nauczyciele na stronie szkoły jak i w innych formach, wygodnych dla Twojego dziecka.
Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie szkoły.