Nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA dla uczniów klas IV-VIII w zakresie matematyki. Koordynatorami projektu są panie: Paulina Grzesik i Sylwia Szczerba. Projekt prowadzony jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe dla szkół korzystających z podręczników wydawnictwa.

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.