Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Owoce w szkole” od 2010r. Program ma na celu propagowanie wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa, jak są uprawiane i produkowane.

Realizując program „Owoce w szkole” zachęcamy uczniów do spożywania większych ilości owoców i warzyw, mając na uwadze kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. W trakcie realizacji programu odbyły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wycieczki, pogadanki, oraz działania praktyczne w ramach których uczniowie przygotowywali sałatki owocowe i warzywne, oraz surówki, wzbogacając dotychczasową wiedzę teoretyczną i umiejętności kulinarne.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.