Projekt „Duża sprawa w małej wsi – pracownia multimedialno-językowa w SP Siekierczyna”