Realizacja projektu: „Duża sprawa w małej wsi – pracownia multimedialno-językowa w SP Siekierczyna”

W okresie grudzień 2019 – marzec 2020 KGW Siekierczyna we współpracy ze Szkołą Podstawową w Siekierczynie realizowało projekt „Duża sprawa w małej wsi – pracownia multimedialno-językowa w SP Siekierczyna”. Projekt był współfinansowany z Fundacji Orlen w kwocie 15 000,00 zł oraz z Fundacji PKO BP w kwocie 8 700,00 zł.

W ramach działań zakupiono sprzęt komputerowy – 7 zestawów zawierających komputer stacjonarny z osprzętem i oprogramowaniem, 7 słuchawek gamingowych oraz program do nauki j. angielskiego. Zakup sfinansowano z dotacji z Fundacji Orlen.

W celu odnowienia pracowni zakupiono materiały do wykonania prac remontowych – farby, szpachle, kleje, drobne narzędzia, fototapetę wielkoformatową, farbę tablicową, nowe fotele biurowe, rolety okienne. Udało się też wydać kalendarz promujący naszą miejscowość, wydarzenia kulturalne, szkołę i Koło Gospodyń Wiejskich. Kalendarz trafił do uczestników obchodów Dnia Babci i Dziadka, które odbywały się w naszej szkole pod koniec stycznia 2020. Te koszty pokryto z dotacji z Fundacji PKO BP.

Pozostałe fundusze zapewniła SP Siekierczyna. Część materiałów remontowych zapewnili sami rodzice i oczywiści wszystkie prace remontowe i porządkowe wykonali rodzice i nauczyciele.

Włożona praca i fundusze dały efekt. Sala jest w żywych, przyjaznych kolorach. Fototapeta wprowadza miły dla oka efekt. Sala jest funkcjonalna, a sprzęt dobrze służy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania.