Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej w sprawie określania szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

  • Post author:
  • Post category:2019/2020

Na podstawie ar. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) zarządzam co następuje: §1…

Czytaj dalejZarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej w sprawie określania szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filia w Falkowej na rok szkolny 2016/2017

  • Post author:
  • Post category:2019/2020

Termin rekrutacji Przyjmowanie zgłoszeń dzieci z obwodu oraz dzieci spoza obwodu odbywać się będzie od: 01-31 marca 2016r. Obowiązek szkolny Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 dotyczy dzieci 7-letnich (urodzonych w 2009r).…

Czytaj dalejZasady rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filia w Falkowej na rok szkolny 2016/2017